top of page

DANS

WE, the SHAMELESS

REPRISE
PERIODE: GEHELE SEIZOEN
ZAAL: KLEIN

ICK DANS AMSTERDAM

"Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment would you capture it, or just let it slip? Yo…”


WE, the SHAMELESS, is de opvolging van de succesvolle solo Shameless die de blik vooruitwerpt: mét de inzichten en ervaringen uit het verleden.


In deze verhitte “solo voor twee” wordt Eminem explosief van repliek voorzien door twee danseressen: twee verbonden lichamen die soms samenvallen maar ook een eigen identiteit hebben. Zonder gêne delen ze die tweespalt met het publiek.


Schaamteloos betekent hier: ongebreideld nieuwsgierig naar dat wat radicaal anders is. De twee performers smelten samen tot één collectief lichaam om dan weer uiteen te vallen in twee verschillende gedaantes die uiteenlopende kanten van dezelfde persoonlijkheid laten zien. Daartussen verschijnt en verdwijnt de innerlijke stem op beeld. Ironisch of bloedserieus, als projectie of hersenspinsel.

“BEGELEID DOOR EEN STEEDS FELLERE EMINEM, LATEN DE VROUWEN JE DUIZELEN (…) EEN DUIZELENDE DANSSOLO VOOR TWEE.”

Theaterkrant

CHOREOGRAFIE: EMIO GRECO EN PIETER C. SCHOLTEN

> Het choreografenduo Emio Greco | Pieter C. Scholten, dat sinds 2009 onder de naam ICK opereert, maakt sinds 1996 intens fysieke dansvoorstellingen waarin het intuïtieve, nieuwsgierige lichaam centraal staat. Een lichaam in opstand ook, dat zich niet laat voegen naar opgelegde (dans-)vormen, maar zichzelf tot maat verheft in haar beweging door tijd, ruimte en vorm. Met dit compromisloze vertrekpunt heeft het gezelschap een eigenzinnig bewegingsvocabulaire ontwikkeld, dat kenmerkend is voor het hele oeuvre. 


> In 2021 ontving het duo De Gouden Zwaan voor hun hele oeuvre, als waardering voor hun grote bijdrage aan de Nederlandse dans en voor hun internationale uitstraling.

bottom of page